Tagarchief: internationaal

Europese Commissie akkoord met bundeling Spaans markttoezicht

De Europese Commissie heeft overeenstemming bereikt met de Spaanse regering over de fusie van verschillende markttoezichthouders. Dit meldt El País.

“Deal!”, twitterde Eurcommissaris Neelie Kroes dinsdag na overleg met de Spaanse minister José Manuel Soria. Binnen de nieuwe toezichthouder CNMC worden twee secties onderscheiden: algemeen mededingingstoezicht en sectoraal toezicht.

Kroes was bang dat de sectorale regulering niet zou voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid. Soria heeft nu bevestigd dat de nieuwe organisatie, en niet de minister, bevoegd is op het terrein van regulering. Om de onafhankelijkheid te versterken wordt het toezicht niet alleen gefinancierd via de begroting maar ook via heffingen.

Advertentie

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Nederlands markttoezicht voorbeeld voor Spanje

Het Nederlandse markttoezicht blijkt een bron van inspiratie te zijn voor Spanje. In los Países Bajos zijn sectorale toezichthouders geïntegreerd in de mededingingsautoriteit, constateert de Spaanse regering in het eigen voorstel voor een nieuwe marktautoriteit. “Daardoor is er een grotere doelmatigheid in het toezicht op concurrentie in markten.”Bij het Spaanse parlement ligt een wetsvoorstel dat acht toezichthouders samen laat gaan in een nieuwe Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Net als in Nederland wordt algemeen concurrentietoezicht verenigd met sectoraal toezicht.

20121105-055926.jpg

De Spaanse regering constateert een internationale trend van fusies van sectorale autoriteiten. Het Nederlandse voorbeeld heeft in haar ogen het voordeel dat het toezicht op concurrentie direct kan profiteren van sectorkennis. De reguladores houden doorlopend toezicht en beschikken over sterkere instrumenten om informatie te verwerken.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is belast met het algemene mededingingstoezicht en het toezicht op energie en vervoer. Volgens een wetsvoorstel, dat nu in de Eerste Kamer ligt, fuseert de NMa samen met de OPTA en de Consumentenautoriteit. De nieuwe Autoriteit Consument en Markt gaat ook toezicht houden op de naleving van het consumentenrecht en van specifieke regels voor telecommunicatie en post.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Aanscherping onafhankelijkheid nieuwe Spaanse markttoezichthouder

De Spaanse regering heeft het wetsvoorstel over de nieuwe markttoezichthouder aangepast. Dit schrijft de zakenkrant Cinco Dias. Het nog niet gepubliceerde ontwerp zou uitgebreider ingaan op de bevoegdheden van de nieuwe CNMC. 

De Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ontstaat door een fusie van negen toezichthouders, waaronder de Spaanse mededingingsautoriteit. De Europese Commissie liet zich eind mei kritisch uit over het voorstel, met name over de effectiviteit en onafhankelijkheid van de nieuwe organisatie:

“This new body should be more efficient and could boost competitiveness in all sectors of the economy, as it would allow any sectoral legislation to be screened on competition grounds before being adopted. However, the current draft Law that creates the CNMC does not guarantee that it will carry out its regulatory activity in an effective and independent way.

Cinco Dias schrijft dat de CNMC volgens het eerdere voorstel zou worden “toegevoegd”  aan het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie zou, net als voor 2007, zelf onderzoeksbevoegdheden krijgen. Volgens de nieuwe tekst behoudt de markttoezichthouder zelf de mogelijkheid om dossiers te openen en zaken te onderzoeken die aan vrije marktwerking in de weg staan. Deze aanscherping van de positie van de CNMC is – in de woorden van Cinco Dias – “misschien het gevolg van de waarschuwingen van Brussel”.

College

De nieuwe markttoezichthouder zal worden geleid door een college van negen leden. Zij worden voor zes jaar benoemd, terwijl herbenoeming niet mogelijk is. De ledenkiezen zelf, via een geheime stemming, een president, die vervolgens voor drie jaar wordt benoemd. Het wetsvoorstel voorziet er ook in dat het college in het parlement verschijnt.

Directies

Het wetsvoorstel, dat vanaf oktober in de Spaanse Tweede Kamer moet worden behandeld, creëert  binnen de CNMC vier directies: voor mededinging, voor telecommunicatie en de audiovisuele sector, voor energie en voor transport en post.  Deze directies werken onafhankelijk van het college. De directeuren worden benieuwd door de regering., op voorstel van het ministerie van Economische Zaken.

Eerder bericht

Eerder bericht: Ook in Spanje fusie markttoezichthouders.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Verenigd Koninkrijk werkt aan vernieuwing consumentenrechten

Met een nieuwe “consumer bill of rights” wil de Britse regering de rechten van consumenten versterken en verduidelijken. Er is een consultatie gestart om commentaar te krijgen op de plannen.

“Simpler laws, stronger rights”, is een van de motto’s bij de voorstellen:  Een andere slogan: “Confidence for consumers, clarity for businesses”.

De plannen zijn gericht op het stimuleren van de economische groei. Bedrijven dienen minder last te hebben van te ingewikkelde en onduidelijke regels. En het consumentenvertrouwen moet omhoog.

Ook moeten de plannen de eerlijkheid (“fairness”) bevorderen. Wetgeving dient consumenten in staat te stellen om hun rechten te begrijpen en uit te oefenen. Ze moeten voor zichzelf kunnen opkomen als zij ondermaatse producten of diensten krijgen.

De plannen besteden speciale aandacht aan diensten en “digital content”. In deze laatste categorie gaat het om bijvoorbeeld muziek, software, apps, games en e-books.

Lees hier meer.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Ook in Spanje fusie markttoezichthouders

Ook in Spanje fuseren markttoezichthouders. Er komt een Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. De nieuwe CNMC vervangt de bestaande mededingingsautoriteit en 7 sectorale toezichthouders.

De samenvoeging werd in februari 2012 aangekondigd en staat op de lijst van hervormingen die de regering-Rajoy in juli presenteerde. Op de agenda van de tweede helft van het jaar staan 20 wetsvoorstellen om de overheid te hervormen, de concurrentiekracht te versterken en de economie te laten groeien. Daarbij horen ook maatregelen om de economie te liberaliseren.

De nieuwe autoriteit krijgt de taak de mededingingsregels te handhaven op alle markten. Ook gaat zij specifiek toezicht houden op telecommunicatie, post, media, energie en transport.

De CNMC vervangte de volgende toezichthouders:

 • la Comisión Nacional de la Energía,
 • la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
 • la Comisión Nacional del Sector Postal,
 • la Comisión Nacional del Juego,
 • la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria,
 • el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales,
 • el Comité de Regulación Ferroviaria,
 • la Comisión Nacional de la Competencia.

Meer over de fusie is te lezen op de Engelstalige website over de economische maatregelen van de Spaanse regering. De naam van de nieuwe toezichthouder wordt daar vertaald als National Markets and Competition Authority, de nationale autoriteit voor markten en mededinging.

Ook in andere landen zijn er plannen om het markttoezicht te reorganiseren. In het Verenigd Koninkrijk wordt een nieuwe Competition and Markets Authority (CMA) opgericht, waarin de Office of Fair Trading en de Competition Commission samengaan. Nederland moeten de NMa, OPTA en Consumentenautoriteit fuseren tot de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

1 reactie

Opgeslagen onder markttoezicht

Britse uitgangspunten voor publieke dienstverlening via marktwerking

De National Audit Office, de Britse Rekenkamer, heeft 10 uitgangspunten vastgesteld voor het gebruik van het marktmechanisme voor publieke dienstverlening. De principes moeten ervoor zorgen dat de belastingbetaler waar voor zijn geld krijgt als de overheid marktwerking inzet in bijvoorbeeld gezondheidszorg of onderwijs.

De uitgangspunten zijn opgenomen in het rapport “Delivering public services through markets: principles for achieving value for money“.  Ze zijn verdeeld in vier categorieën:

Regels om te zorgen voor een concurrerende markt

1. Er zijn regels om de effectieve werking van de markt te borgen

2. Regels voor de markt worden zonodig gehandhaafd

Gebruikers in staat stellen om actief deel te nemen aan de markt\

3. Gebruikers worden in staat gesteld om passende keuzes te maken

4. Gebruikers beschikken over effectieve mechanismes om verhaal te halen

Gezonde concurrentie tussen aanbieders bevorderen

5. Er is een gelijk speelveld voor alle aanbieders, publieke en private

6. Aanbieders kunnen gemakkelijk toetreden tot de markt, uitbreiden en uittreden

7. Er zijn arrangementen om de continuïteit van de dienst te borgen indien falen van de aanbieder zou kunnen leiden tot nadeel voor gebruikers

Borgen dat de markt de publieke beleidsdoelstellingen bereikt

8. Markttoezicht is gebaseerd op kwalitatief goed financieel toezicht en marktinzicht

9. Het toezichthoudend orgaan heeft voldoende expertise om de markt te begrijpen en grijpt zonodig in om marktfalen te herstellen

10. Het orgaan dat verantwoordelijk is voor het publieke beleid evalueert regelmatig de resultaten van de publieke dienstverlening

Lees hier het rapport “Delivering public services through markets: principles for achieving value for money“.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Verenigd Koninkrijk krijgt Competition and Markets Authority

Terwijl in Nederland een Autoriteit Consument en Markt wordt opgericht, is in het Verenigd Koninkrijk een wetsvoorstel ingediend om een Competition and Markets Authority te creëren.

De wettelijke taakomschrijving luidt: “The CMA must seek to promote competition, both within and outside the United Kingdom, for the benefit of consumers.”

De nieuwe organisatie is de opvolger van de huidige Office of Fair Trading en Competition Commission.

Het volledige wetsvoorstel is te lezen op de website van het Britse parlement.

Klik om toegang te krijgen tot 13007.pdf

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Veranderingen in financieel toezicht Verenigd Koninkrijk

Het financieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk verandert. Andrew Bailey van (nu nog) de Financial Services Authority (FSA) gaf een toelichting op de nieuwe benadering. Met uitspraken over regulering en toezicht, zoals:

“We do not want to see a world in which regulators constitute themselves in place of market forces.”

“Our role is to lean against those forces when they appear to go in the wrong direction and to act on information that markets may not be able to observe.”

“The crisis has taught us that no approach to financial regulation has been an obvious winner over the others.”

“Regulators must, in being forward-looking, occupy a middle ground between fixed rules and unpredictable discretion in their behaviour.”

“Regulators must be able to give Parliament and the public a better understanding of what they are doing. That is our duty as public officials, and it is strongly in our interest to do so, otherwise we will perpetuate an environment of suspicion and ill-feeling.”

“Financial stability is a public good in which there is a public interest that can trump private interests of all sorts.”

De speech is op 13 maart namens Andrew Bailey uitgesproken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Britse NMa heeft “afschrikratio” van 12 tot 40

Tegenover elke interventie door de mededingingsautoriteit staat een afschrikwekkend effect op 40 mogelijke overtredingen. Dit blijkt uit onderzoek dat de Britse Office of Fair Trading (OFT) heeft gepubliceerd.

De mededingingsautoriteit liet de “deterrence ratios” van het mededingingsregime onderzoeken om te kunnen begrijpen wat naleving bevordert en wat overtreding afschrikt.

De schattingen van het afschrikwekkend effect van het mededingingsregime zijn (telkens tegenover 1 afgeronde zaak):

 • Op het gebied van misbruik van economische machtsposities: 12 mogelijke inbreuken
 • Op het gebied van kartels:  28 mogelijke inbreuken
 • Op het gebied van commerciele overeenkomsten: 40 mogelijk overtredingen

Volgens het onderzoek vrezen bedrijven vooral reputatieschade en strafrechtelijke sancties. Juridische adviseurs leggen juist het meeste nadruk op deze financiële sancties.

Gebreken in de naleving zijn volgens de bedrijven vooral te wijten aan een gebrek aan kennis van het mededingingsrecht. In waarin de OFT eerder optrad blijkt men zich meer bewust te zijn van de verschillende aspecten van de regels.

Lees hier het persbericht en het rapport.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Nieuwe financiële toezichthouder VS debuteert in Congres

De nieuwe Amerikaanse toezichthouder, het Consumer Financial Protection Bureau, is op 16 maart 2011 voor het eerst aan de tand gevoeld in het Congres. Republikeinse afgevaardigden toonden zich kritisch.

Het CFPB gaat in juli 2011 officieel van start. Professor Elizabeth Warren leidt de voorbereidingen. Zij leverde een testimony in en gaf antwoord op vragen. De discussie is te zien op c-span.

Congresleden maakten zich zorgen over de lasten van regulering en het gebrek aan verantwoording door het CFPB. Inmiddels ligt er een voorstel om de organisatie niet onder een 1-hoofdige maar 5-hoofdige leiding te plaatsen.

Het CFPB heeft sinds februari geïnvesteerd in de positionering als een open toezichthouder. De nieuwe organisaties riep Amerikanen in februari 2011 op om suggesties door te geven. Via de website is te zien hoe het CFPB daarop reageerde, via verschillende social media.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht