Tagarchief: organisatie

Europese Commissie akkoord met bundeling Spaans markttoezicht

De Europese Commissie heeft overeenstemming bereikt met de Spaanse regering over de fusie van verschillende markttoezichthouders. Dit meldt El País.

“Deal!”, twitterde Eurcommissaris Neelie Kroes dinsdag na overleg met de Spaanse minister José Manuel Soria. Binnen de nieuwe toezichthouder CNMC worden twee secties onderscheiden: algemeen mededingingstoezicht en sectoraal toezicht.

Kroes was bang dat de sectorale regulering niet zou voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid. Soria heeft nu bevestigd dat de nieuwe organisatie, en niet de minister, bevoegd is op het terrein van regulering. Om de onafhankelijkheid te versterken wordt het toezicht niet alleen gefinancierd via de begroting maar ook via heffingen.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Autoriteit Consument en Markt presenteert plannen op 11 april

De nieuwe Autoriteit Consument en Markt presenteert haar plannen op 11 april. Dit hebben de NMa, OPTA en Consumentenautoriteit bekendgemaakt.

De Eerste Kamer nam dinsdag het wetsvoorstel aan dat de drie toezichthouders samenvoegt tot ACM.

De nieuwe autoriteit gaat op 1 april van start. Op 2 april wordt de nieuwe website gelanceerd: www.acm.nl.

Rutte-I
Het eerste kabinet-Rutte besloot in 2011 tot bundeling van de drie toezichthouders. Lees hier wat daaraan vooraf ging.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Oprichting Autoriteit Consument en Markt uitgesteld

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zal er niet zijn op 1 januari 2013. De Eerste Kamer wil het wetsvoorstel op 5 februari 2013 plenair behandelen.

Dit blijkt uit de “korte aantekening” die commissie Economische Zaken in de senaat heeft vastgesteld.

Het wetsvoorstel werd ingediend door minister Verhagen (CDA) die, net als zijn opvolger Kamp (VVD), streefde naar de formele oprichting op 1 januari 2013. In de nieuwe organisatie moeten de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) samengaan.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Nederlands markttoezicht voorbeeld voor Spanje

Het Nederlandse markttoezicht blijkt een bron van inspiratie te zijn voor Spanje. In los Países Bajos zijn sectorale toezichthouders geïntegreerd in de mededingingsautoriteit, constateert de Spaanse regering in het eigen voorstel voor een nieuwe marktautoriteit. “Daardoor is er een grotere doelmatigheid in het toezicht op concurrentie in markten.”Bij het Spaanse parlement ligt een wetsvoorstel dat acht toezichthouders samen laat gaan in een nieuwe Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Net als in Nederland wordt algemeen concurrentietoezicht verenigd met sectoraal toezicht.

20121105-055926.jpg

De Spaanse regering constateert een internationale trend van fusies van sectorale autoriteiten. Het Nederlandse voorbeeld heeft in haar ogen het voordeel dat het toezicht op concurrentie direct kan profiteren van sectorkennis. De reguladores houden doorlopend toezicht en beschikken over sterkere instrumenten om informatie te verwerken.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is belast met het algemene mededingingstoezicht en het toezicht op energie en vervoer. Volgens een wetsvoorstel, dat nu in de Eerste Kamer ligt, fuseert de NMa samen met de OPTA en de Consumentenautoriteit. De nieuwe Autoriteit Consument en Markt gaat ook toezicht houden op de naleving van het consumentenrecht en van specifieke regels voor telecommunicatie en post.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Nog geen overeenstemming over Spaans markttoezicht

In het Spaanse parlement bestaat nog geen overeenstemming over de organisatie van het markttoezicht. De oppositie is op zoek naar een “pacto”, meldt de zakenkrant Cinco Dias.

De regerende Partido Popular, met een meerderheid in het parlement, wil dat de CNC, de Spaanse NMa, fuseert met enkele sectorspecifieke regulators. Daarmee zou de CNMC ontstaan, vergelijkbaar met de nieuwe Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De grootste oppositiepartij, PSOE, is nog steeds tegen de samenvoeging. Twee andere partijen, PNV en CiU, bepleiten nu een fusie van sectorspecifieke toezichthouders, naast de concurrentietoezichthouder CNC. Daarmee zou, net als in Duitsland, een regulerende autoriteit ontstaan, die toezicht houdt op de sectoren telecommunicatie en energie.

Zie hier de link naar Cinco Dias.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Niet ACM maar ILT wordt handhavingsinstantie passagiersrechten bus en trein

Niet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) maar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moet de handhavingsinstantie voor passagiersrechten in bus en trein worden. Dit schrijft demissionair minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer.

“Het aanwijzen van de ACM i.o. acht ik zowel vanuit efficiency als inhoudelijke overwegingen niet opportuun”, aldus de minister van Infrastructuur en Milieu. Zij voert hiermee een motie van de Tweede Kamer “niet onverkort” uit. Deze motie-Van Gent vroeg om het toezicht in het spoorvervoer te beleggen bij de Vervoerkamer van de NMa, die opgaat in de ACM.

Relatie

“De ACM i.o. houdt op het spoor vooral toezicht op de relatie tussen de beheerders (ProRail en Keyrail) en de gebruikers (zoals de NS) van het spoor”, schrijft de minister. “Verder zien de taken van de ACM i.o. op consumententerrein niet op de behandeling van individuele klachten zoals de verordeningen die vereisen.”

Efficiency

“Vanuit het oogpunt van efficiency hecht ik eraan om de handhaving van de verordeningen passagiersrechten voor alle vervoersmodaliteiten bij één en dezelfde handhavinginstantie te beleggen. In mijn afweging welke instantie het beste de naleving van de bus- en spoorverordeningen passagiersrechten kan handhaven, en tevens kan functioneren als klachteninstantie, kom ik daarom uit op de ILT, en zal ik deze instantie zo spoedig mogelijk definitief aanwijzen.”

Mandateren

De minister wil zelf bevoegd worden voor het toezicht en de handhaving annex klachtenbehandeling in het besloten busvervoer. “Ik zal die bevoegdheden vervolgens mandateren aan de ILT. Voor het openbaar vervoer per bus worden de regionale concessieverleners bevoegd voor het toezicht en de handhaving annex klachtenbehandeling. Vanuit de 1 loketgedachte voor OV- reizigers zullen ook de concessieverleners bevoegdheden aan de ILT mandateren.”

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Aanscherping onafhankelijkheid nieuwe Spaanse markttoezichthouder

De Spaanse regering heeft het wetsvoorstel over de nieuwe markttoezichthouder aangepast. Dit schrijft de zakenkrant Cinco Dias. Het nog niet gepubliceerde ontwerp zou uitgebreider ingaan op de bevoegdheden van de nieuwe CNMC. 

De Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ontstaat door een fusie van negen toezichthouders, waaronder de Spaanse mededingingsautoriteit. De Europese Commissie liet zich eind mei kritisch uit over het voorstel, met name over de effectiviteit en onafhankelijkheid van de nieuwe organisatie:

“This new body should be more efficient and could boost competitiveness in all sectors of the economy, as it would allow any sectoral legislation to be screened on competition grounds before being adopted. However, the current draft Law that creates the CNMC does not guarantee that it will carry out its regulatory activity in an effective and independent way.

Cinco Dias schrijft dat de CNMC volgens het eerdere voorstel zou worden “toegevoegd”  aan het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie zou, net als voor 2007, zelf onderzoeksbevoegdheden krijgen. Volgens de nieuwe tekst behoudt de markttoezichthouder zelf de mogelijkheid om dossiers te openen en zaken te onderzoeken die aan vrije marktwerking in de weg staan. Deze aanscherping van de positie van de CNMC is – in de woorden van Cinco Dias – “misschien het gevolg van de waarschuwingen van Brussel”.

College

De nieuwe markttoezichthouder zal worden geleid door een college van negen leden. Zij worden voor zes jaar benoemd, terwijl herbenoeming niet mogelijk is. De ledenkiezen zelf, via een geheime stemming, een president, die vervolgens voor drie jaar wordt benoemd. Het wetsvoorstel voorziet er ook in dat het college in het parlement verschijnt.

Directies

Het wetsvoorstel, dat vanaf oktober in de Spaanse Tweede Kamer moet worden behandeld, creëert  binnen de CNMC vier directies: voor mededinging, voor telecommunicatie en de audiovisuele sector, voor energie en voor transport en post.  Deze directies werken onafhankelijk van het college. De directeuren worden benieuwd door de regering., op voorstel van het ministerie van Economische Zaken.

Eerder bericht

Eerder bericht: Ook in Spanje fusie markttoezichthouders.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized