Tagarchief: Strategie

ACM werkt aan digitaal loket voor anonieme informanten

De Autoriteit Consument en Markt wil mogelijk maken dat informatie over kartels volledig anoniem en digitaal kan worden aangeleverd. Als het bestuur van de ACM daarmee akkoord gaat, komt er in 2015 een dropbox voor bewijsmateriaal over concurrentiebeperkende afspraken.

BGv-HpLCQAEjhTH.jpg-largeDe ACM mikt op een voorziening voor melders die volledig anoniem een digitaal dossier bij de toezichthouder willen neerleggen. Op dit moment garandeert de ACM geheimhouding “tot de rechter”. Het loket “ACM Anoniem” moet volledige anonimiteit van de informant garanderen.

De ACM presenteerde de plannen in een presentatie bij de Vereniging voor Mededingingsrecht. Uit de voorlopige uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek blijkt volgens de toezichthouder dat “juridische en technische hobbels” genomen kunnen worden. Tot de voorlopige uitgangspunten voor “ACM Anoniem” behoort dat het systeem voldoende bestand moet zijn tegen hackers.

Screening

De ACM wil de detectie van verboden afspraken ook versterken door gebruik te maken criminologische indicatoren. Uit onderzoek blijkt het risico op kartelvorming groter is bij bedrijven die eerder betrokken waren bij organisatiecriminaliteit. Dat geldt ook voor personen die zich schuldig maakten aan witteboordencriminaliteit. Volgens de ACM kan criminologisch onderzoek een goede aanvulling vormen op economisch onderzoek.

De presentatie over innovatie van detectie is te downloaden via de website van de Vereniging voor Mededingingsrecht.

Advertentie

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

De menselijke maat

In de herfst dwarrelen bladeren neer, in de lente vallen harde cijfers en grote woorden. Het is het seizoen van de jaarverslagen van markttoezichthouders, waarin wij reppen van onaanvaardbare risico’s, van ernstige problemen, van stevige maatregelen, van hoge boetes, van meetbare effecten. Daarbij zouden we bijna vergeten: toezicht is mensenwerk.

In het onlangs verschenen jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten is te lezen welke problemen we in 2012 hebben gezien. We verantwoorden ons over de activiteiten die we hebben ontplooid. We analyseren ook welke veranderingen de sector moet bewerkstelligen.

In onze contreien is de menselijke maat niet altijd direct zichtbaar. We zijn missiegedreven. Het gaat ons om niet minder dan het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten. Uiteindelijk staan het vertrouwen in de financiële sector en de welvaart van Nederland op het spel.

Mensen

En toch, toezicht is mensenwerk, in verschillende opzichten. Het zijn mensen die recht hebben op eerlijke producten en diensten. En het zijn mensen die bij financiële ondernemingen werken. En het zijn mensen – jawel! – die bij de AFM werken om toezicht te houden.

Dit mogen we als toezichthouders niet uit het oog verliezen wanneer we een telefoontje krijgen van een teleurgestelde klant. We moeten het ook beseffen als we een maatregel nemen tegen een financiële onderneming, zeker als we daarmee de publiciteit zoeken. We weten immers dat onze activiteiten een grote impact kunnen hebben op mensen, ook op familieleden.

Mensen verdienen het niet alleen dat wij ons inzetten om onze missie te volbrengen, maar ook dat wij een menselijke benadering kiezen. Mensen hebben ook behoefte aan direct contact. Ons Ondernemersloket ontving in 2012 bijna 30.000 telefoontjes en ruim 7.000 e-mails. Bijna 12.000 consumenten wisten het Meldpunt Financiële Markten te vinden.

Mogelijkheden

Social media bieden nieuwe mogelijkheden. We zijn als AFM en als AFM’ers aan te spreken. En we communiceren terug. Wie ons op Twitter een vraag stelt, krijgt een antwoord. Als iemand op LinkedIn een discussie met ons start, pakken we de handschoen op. Meer en meer willen we in gesprek zijn, ook buiten de social media.

We laten ons van onze menselijke kant zien. Dan kan het zijn dat we het antwoord op een vraag niet weten. Of dat voortschrijdend inzicht ons tot een nieuw standpunt brengt. We kunnen nieuwe fora niet alleen gebruiken om antwoorden te geven maar juist ook om vragen op te werpen. En we leren ervan, elke dag weer.

Juist in de financiële wereld is de menselijke maat van belang. We hebben de ambitie om problemen op te lossen. Dat lukt alleen als de mensen binnen de AFM werkelijk contact hebben met de mensen buiten de AFM. De M van AFM zou dan ook niet alleen moeten staan voor Markten maar ook voor Mensen.

Paul van Dijk

Deze blog is op 10 april 2013 geplaatst op de website van de Autoriteit Financiële Markten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Opinie