Tagarchief: Wetgeving organisatie

Minister wil toch beleidsregels ACM kunnen afkeuren

Minister Kamp wil dat de nieuwe toezichthouder ACM bepaalde beleidsregels vooraf ter goedkeuring voorlegt. Deze bevoegdheid komt naast de mogelijkheid om besluiten van algemene strekking te vernietigen. De minister van Economische Zaken wil dit regime laten gelden voor het algemene toezicht op mededinging en (mogelijk) consumentenbescherming, niet voor het sectorspecifieke toezicht op telecom, post, vervoer en energie.

Dit bleek tijdens de afrondende discussie over de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in de Eerste Kamer. De senaat discussieerde met de minister onder meer over de onafhankelijkheid van de nieuwe Autoriteit Consument en Markt. Op 26 februari stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel, waarmee de Consumentenautoriteit, NMa en OPTA worden samengevoegd.

Goedkeuring
Het wetsvoorstel voorzag niet in de goedkeuring van beleidsregels. Kamp wil dat deze mogelijkheid toch blijft bestaan op het terrein van mededinging, net als nu bij de NMa. Daarom zal hij de bepaling om deze bevoegdheid te schrappen niet in werking laten treden.

Door het wetsvoorstel verliest de minister de goedkeuringsbevoegdheid op het terrein van de huidige Consumentenautoriteit. Mogelijk wordt deze later weer ingevoerd.

Vernietiging
In het beoogde regime kan de minister zogenaamde ultra vires besluiten van algemene strekking vernietigen. Het gaat dan om besluiten die onbevoegd zijn genomen.

De minister deed de toezegging om hiervan geen gebruik te maken in het sectorspecifiek toezicht (telecommunicatie, post, energie en vervoer). Daar gelden strengere eisen aan de onafhankelijkheid van het toezicht. De minister wil deze beperking van de vernietigingsbevoegdheid later vastleggen in wetgeving.

Zie ook het stenogram van de vergadering van 12 februari.

Advertentie

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Eerste Kamer klaar voor stemming over instellingswet ACM

De Eerste Kamer heeft de behandeling afgerond van de het voorstel voor de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt. De senaat stemt op 26 februari over het wetsvoorstel, dat moet zorgen voor een fusie van Consumentenautoriteit, NMa en OPTA.

Zie hier het bericht van de Eerste Kamer.

1 reactie

Opgeslagen onder markttoezicht