Tagarchief: wetgeving

Aanscherping onafhankelijkheid nieuwe Spaanse markttoezichthouder

De Spaanse regering heeft het wetsvoorstel over de nieuwe markttoezichthouder aangepast. Dit schrijft de zakenkrant Cinco Dias. Het nog niet gepubliceerde ontwerp zou uitgebreider ingaan op de bevoegdheden van de nieuwe CNMC. 

De Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ontstaat door een fusie van negen toezichthouders, waaronder de Spaanse mededingingsautoriteit. De Europese Commissie liet zich eind mei kritisch uit over het voorstel, met name over de effectiviteit en onafhankelijkheid van de nieuwe organisatie:

“This new body should be more efficient and could boost competitiveness in all sectors of the economy, as it would allow any sectoral legislation to be screened on competition grounds before being adopted. However, the current draft Law that creates the CNMC does not guarantee that it will carry out its regulatory activity in an effective and independent way.

Cinco Dias schrijft dat de CNMC volgens het eerdere voorstel zou worden “toegevoegd”  aan het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie zou, net als voor 2007, zelf onderzoeksbevoegdheden krijgen. Volgens de nieuwe tekst behoudt de markttoezichthouder zelf de mogelijkheid om dossiers te openen en zaken te onderzoeken die aan vrije marktwerking in de weg staan. Deze aanscherping van de positie van de CNMC is – in de woorden van Cinco Dias – “misschien het gevolg van de waarschuwingen van Brussel”.

College

De nieuwe markttoezichthouder zal worden geleid door een college van negen leden. Zij worden voor zes jaar benoemd, terwijl herbenoeming niet mogelijk is. De ledenkiezen zelf, via een geheime stemming, een president, die vervolgens voor drie jaar wordt benoemd. Het wetsvoorstel voorziet er ook in dat het college in het parlement verschijnt.

Directies

Het wetsvoorstel, dat vanaf oktober in de Spaanse Tweede Kamer moet worden behandeld, creëert  binnen de CNMC vier directies: voor mededinging, voor telecommunicatie en de audiovisuele sector, voor energie en voor transport en post.  Deze directies werken onafhankelijk van het college. De directeuren worden benieuwd door de regering., op voorstel van het ministerie van Economische Zaken.

Eerder bericht

Eerder bericht: Ook in Spanje fusie markttoezichthouders.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Negen reacties op consultatie Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM

De internetconsultatie over het Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM heeft negen (openbare) reacties opgeleverd, voornamelijk van het bedrijfsleven.

Het voorstel geeft regels voor de vormgeving, inhoud en procedures van het markttoezicht door de nieuwe Autoriteit Consument en Markt. Via een ander wetsvoorstel, dat al bij de Tweede Kamer ligt, wordt deze toezichthouder opgericht.

Consumenten en bedrijven konden tot 20 juli reageren op het wetsvoorstel. Zij konden daarbij aangeven of hun reactie openbaar mocht worden gemaakt.

De gepubliceerde reacties zijn te raadplegen via deze link.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Consultatie wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM

De consultatie over het wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM is van start gegaan. Reacties zijn welkom tot 13 juli 2012.

Het wetsvoorstel is het tweede over de Autoriteit Consument en Markt. Het eerste regelt de oprichting van de nieuwe markttoezichthouder, waarin de NMa, OPTA en Consumentenautoriteit samengaan. Het tweede dient ter stroomlijning en vereenvoudiging van procedures en handhavingsinstrumenten, “om de ACM daadwerkelijk effectief, efficiënt en slagvaardig te laten functioneren”.

Meer info via deze link.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht